Vstupní prohlídka u zubařeBěhem vstupní prohlídky se podrobně seznámíme se zdravotním stavem pacienta, jeho chrupu a měkkých tkání. Za použití rentgenu, transluminace (laserové prosvícení) a operačního mikroskopu budeme pátrat po skrytých kazech a jiných příčinách bolestí a problémů. V případě potřeby je vyšetření navíc doplněno o otisky, digitální fotografie a CBCT (3D rentgen) vyšetření.

Následuje konzultace s pacientem, během níž zjišťujeme, jak si představuje výsledný stav svého chrupu. Na základě všech zjištěných skutečností stanovíme odpovídající individuální léčebný, časový a finanční plán ošetření v naší ordinaci.

cena: 500 Kč

vstupni prohlidka zubar

Dbáme na dodržování prevence

Po ukončení léčby je nutné dodržovat šestiměsíční interval preventivních prohlídek, které nejenže mohou odhalit případný problém v jeho raném stadiu, ale zároveň jsou podmínkou poskytnutí záruky na námi provedenou práci. Záruku poskytujeme v nadstandardní délce 3 až 5 let, v závislosti na typu ošetření a ochotě klienta spolupracovat.

Doporučujeme řešit nejen akutní, ale především chronické problémy, které vám mohou do budoucna způsobit závažnější a bolestivější potíže.

Na vstupní prohlídku vás objednáme v horizontu dvou týdnů.

Vymezte si na ni 30 – 60 minut.

Akutní případy řešíme zásadně na základě telefonické domluvy.

vstupni prohlidka mereni zubu